Aanbestedingsprocessen

Bekijk onze uitgewerkte aanbestedingsprocessen

Overheidsopdrachten bieden continuïteit in omzet. Het verkrijgen van overheidsopdrachten verloopt echter via formele aanbestedingsprocedures. Voor veel organisaties is het volgen van het formele proces nog lastig en is drempelverhogend, terwijl het mooie kansen zijn op omzet!

Welke stappen moeten er worden genomen om ervoor te zorgen dat de kans op de opdracht zo groot mogelijk is?  Met een goed inschrijfproces voor Aanbestedingen bij de hand is het voor een organisatie helder en eenvoudig om te bepalen welke stappen genomen moeten worden bij het inschrijven op een aanbesteding. Hierdoor blijft het overzicht van het aanbestedingsproces bewaard en zal de kans op succesvol deelnemen aan een aanbesteding substantieel toenemen.

Inschrijfprocessen voor Aanbestedingen

Het Inschrijfproces voor Aanbestedingen bestaat uit 6 hoofdprocessen die zijn uitgewerkt in 14 processtappen. Op het Process-plaza platform bieden wij de eerste 3 processen aan. De aanbestedingsprocessen zijn uitgewerkt volgens de procesmanagement-methodiek van Sensus-methode. De heldere en uniforme procesweergave van Sensus-methode zorgt ervoor dat iedereen ze direct begrijpt.

Tender Services Group

Tender Services Group heeft door de jaren vele (MKB-) bedrijven succesvol ondersteund bij het inschrijven op aanbestedingen en daarmee kennis en inzicht opgebouwd van het aanbestedingsproces en de te nemen stappen. Door deze expertise op het gebied van aanbestedingen pragmatisch te bundelen met de procesmanagementkennis van Sensus process management is op deze wijze gezamenlijk het “Inschrijfproces voor Aanbestedingen” ontwikkeld.

“Organisaties die hun processen op orde hebben, kunnen effectiever inschrijven!”

Marielle van der Keur | Tender Services Group

Sensus process management

Sensus process management is gespecialiseerd in het modelleren, visualiseren en verbeteren en verbinden van bedrijfsprocessen. Op deze basis ondersteunen wij u bij het inzichtelijk maken en doorlichten van uw organisatiestructuur en processen ten behoeve van procesgericht werken. Met onze online applicatie voor procesmanagement kunt u de opgedane kennis over de bedrijfsprocessen met de hele organisatie delen en koppelen met andere applicaties.

Procesmanagement is voor Sensus geen doel maar een middel om de diverse beleidsterreinen te dienen. Het is geen geïsoleerd domein, maar juist de verbindende factor met andere domeinen binnen een organisatie. Dat wordt vaak onderschat. Daarom introduceerde Sensus process management in 2020 Intelligent Business Management, waarbij procesmanagement alle beleidsterreinen verbindt en daarmee een ideaal fundament vormt om snel in te spelen op kansen en bedreigingen, en om verbeteringen consequent en organisatiebreed door te voeren.

“Door het delen van proceskennis blijft er meer tijd over te focussen op innovatie en verbetering”

Hans Haack | Directeur Sensus process management

Hans Haack - Directeur Sensus process management